van schetsontwerp naar voorlopig ontwerp naar definitief ontwerp:
Een opdracht begint bij een vraag. Daarbij gaan we onderzoekend te werk, we analyseren het gebruik van de ruimte. We reiken ideeën aan, maken ze tastbaar in ons twee- en driedimensionaal ontwerp. Ons verhaal krijgt vorm doordat we verschillende moodboards, materialen en mogelijkheden voorleggen. We tonen aan hoe een bepaalde keuze leidt tot één geheel.

presentatie:
—schetsontwerp
—voorlopig ontwerp
—eventuele correctierondes
—definitief ontwerp 

detaillering:
Pas als het geheel klopt, leggen we accenten aan en gaan we in op details. De detaillering kunnen we lastig inschatten in tijd. Naar mate het proces vordert zal duidelijk worden welke onderdelen in detail getekend moeten worden. Deze onderdelen worden op basis van nacalculatie volgens het reguliere uurtarief doorberekend.

onderdelen:
—elektraplan
—lichtplan
—maatwerkmeubilair werktekeningen
—detailtekeningen
—bouwbegeleiding
—aankoop inrichting

honorarium:
—tarief wordt per uur berekend of een percentage van de bouwsom.

SCHETSONTWERP
VOORLOPIG ONTWERP
CORRECTIERONDES
DEFINITIEF ONTWERP
DETAILLERING

plan van aanpak
—voorlopig ontwerp

In het eerste deel van het ontwerpproces wordt er naar aanleiding van persoonlijke gesprekken, de bestaande ideeën en ingrediënten voor een concrete ontwerpvraag geformuleerd. Deze dient als basis voor het door Thoben & Minten op te starten onderzoek en te ontwikkelen ontwerp.

In navolging op deze gesprekken en het onderzoek zullen we een inhoudelijk concept ontwikkelen waarbij de beeldtaal vorm krijgt. Wij zullen een passend voorlopig ontwerp presenteren.

We presenteren de voorlopige ontwerpen persoonlijk en zullen deze in de vorm van een open dialoog doornemen. We laten zien hoe we het concept benaderd hebben; hoe onze gezamenlijke uitgangspunten op elkaar aansluiten of juist botsen. De basis van het voorlopig ontwerp, moodboards voor kleur- en materiaalvoorstel lichten we visueel toe. Naar aanleiding van de feedback over deze presentatie, richten we ons op de correctieronde.

PRESENTATIE:
OPTEKENEN RUIMTE IN 3D
ONDERZOEK
MOODBOARD SFEER, MATERIAAL & KLEUR
MIN. 2 ONTWERPVOORSTELLEN
MAATVOERING 2D PLAN
3D VISUALISATIE (DIGITAAL)
1 BESPREKING Á 2 UUR
DIGITALE PRESENTATIE


 

—de correctierondes

Deze correctierondes kunnen we ten alle tijden inzetten. Hier komen de wat grotere correcties aan bod. De correcties worden verwerkt in het ontwerp en ter goedkeuring doorgestuurd per mail en middels een telefonische afspraak besproken.

PRESENTATIE:
PER CORRECTIERONDE: WIJZIGINGEN VERWERKEN IN ONTWERP
PER CORRECTIERONDE MAX 2 OPTIES ONDERZOEKEN
AANPASSING DOORGESTUURD PER E-MAIL
TELEFONISCHE AFSPRAAK

—definitief ontwerp

Na goedkeuring van de voorlopig ontwerppresentatie en de correctieronde breekt de volgende fase aan, de tekeningen worden definitief gemaakt en worden door de klant geaccordeerd zodat de tekeningen naar derden overhandigd kunnen worden. Na deze fase zullen er altijd kleinschalige correctierondes nodig zijn. Dit zal bij de detaillering tot uiting komen.

PRESENTATIE:
PLATTEGROND DEFINITIEF ONTWERP
MAATVOERING 2D PLAN

DEFINITIEVE MATERIALISATIE: CODERING MATERIAAL & KLEUR
3D VISULATISATIES (DIGITAAL)
1 BESPREKING VAN 2 UUR
DIGITALE PRESENTATIE

detaillering & extra begeleiding

De detaillering is op basis van nacalculatie. Het kan voorkomen dat er nog wat extra aandacht nodig is voor een bepaald onderdeel. Een extra afspraak om het eea nog te verduidelijken of extra tekenwerk zodat derden daar weer mee vooruit kunnen. Het gaat hier om de detaillering van maatwerk meubilair of plattegronden, tegelplannen, aanzichten, doorsnedes en details op schaal. Dit onderdeel is op basis van nacalculatie volgens ons reguliere uurtarief.

ELEKTRAPLAN
LICHTPLAN
MAATWERKMEUBILAIR WERKTEKENINGEN
DETAILTEKENINGEN

BOUWBEGELEIDING
AANKOOP INRICHTING

—elektraplan & lichtplan

Het elektra— en verlichtingsplan wordt opgepakt na het opleveren van het definitief ontwerp. Dit is een essentieel onderdeel waar aandacht aan besteed moet worden voor het beoogde resultaat.

TEKENWERK:
PLATTEGROND MET VERLICHTINGSPLAN
AANGEVEN VAN SCHAKELAARS EN STOPCONTACTEN
BIJBEHORENDE WIJZIGINGEN
SUGGESTIE IN ARMATUREN

—maatwerkmeubilair werktekeningen

In het offerte traject is het niet haalbaar om te bepalen hoeveel maatwerk er op het einde nodig is. Zo betaal je niet onnodig voor tekenwerk maar kies je bewust voor dat specifieke onderdeel wat aandacht nodig heeft.

TEKENWERK:
MAATWERKTEKENINGEN NAAR BEHOEFTE
—BOVEN—, ZIJ— EN VOORAANZICHT
—PERSPECTIEF MET KLEUR & MATERIAAL
—AFMETINGEN
WAND AANZICHTEN NAAR BEHOEFTE
—BESCHRIJVING KLEUR & MATERIAAL
—AFMETINGEN

 

—detailtekeningen

Het kan zijn dat in het ontwerptraject naar voren komt dat er een specifiek onderdeel een detailtekening nodig heeft. Wij vinden het belangrijk dat er pas detailtekeningen gemaakt worden zodra hier vraag naar is om het eea te verduidelijken.

TEKENWERK:
AANZICHTEN SCHAAL 1:10/1:20
SNEDES SCHAAL 1:10
DETAILS SCHAAL 1:2/1:5

—bouwbegeleiding

Werfbezoeken zijn essentieel om het ontwerp te bewaken. We komen vaak tegen dat het belangrijk is om vaak even een half uurtje binnen te lopen om te kijken of er vragen zijn. Voor de werklieden op de bouw is het vaak heel prettig en zijn het korte lijnen om snel te beslissen waar ze op dat moment tegen aan lopen. Hoe vaak we hiervoor moeten terug komen en of er aan de hand van deze werfbezoeken aanpassingen moeten worden gedaan is altijd op basis van nacalculatie volgens het reguliere uurtarief.

WERFBEZOEKEN
MEEDENKEN IN OPLOSSINGEN IN DE BOUWFASE
AANPASSINGEN NAV WERFBEZOEKEN

—aankoop inrichting

In onze tekeningen verwerken wij ook altijd de inrichting van meubels, lampen en accessoires. Om jullie als klant te ontzorgen, kunnen wij het totaalpakket aan losse inrichting voor jullie organiseren. Hiermee zorgen wij ook dat het totaalplaatje straks klopt en als een mooi geheel samenvalt.

ADVIES
STYLING

DETAILLERING
ONTWERP